Autogene drainage – Ademhalingskine

autogene drainage torhout

Wat is Autogene drainage?

Deze techniek werd ontwikkeld door Jean Chevalier met als doel het overvloed aan slijmen in de longen te verwijderen.

In welke situaties is dit nuttig?

Bij baby’s die herstellen van een eerste acute (RSV) bronchiolitis of bronchitis. Voornamelijk indien de slijmvorming, het piepen en reutelen van de ademhaling, het hoesten, etc…  blijven aanslepen.

Bij iedereen (alle leeftijden) die te kampen heeft met heel vaak terugkerende luchtweginfecties (bronchitis, bronchiolitis, longontsteking, …) of chronische luchtwegproblemen (vb aanslepende hoestklachten).
Zeker als er sprake is van veel slijm of vastzittend slijm, slijm diep in de luchtwegen, dik, kleverig slijm, …
Maar ook wanneer het “slijm” niet op de voorgrond staat (bvb bij een pure “stille” longontsteking) kunnen ademhalingsoefeningen nuttig zijn om de niet geventileerde longdelen terug luchthoudend te maken (=volumerecruterende oefeningen).

Vaak is de onderliggende oorzaak van deze terugkerende infecties niet helemaal duidelijk.

kinesist torhout onthaalruimte

Voorbeelden van onderliggende oorzaken kunnen zijn: COPD – Primaire Ciliaire Dyskinesie (PCD) of Kartagener syndroom – mucoviscidose – chronische bronchitis – een vroeger doorgemaakte (RSV)bronchiolitis – longontsteking (pneumonie) – tracheomalacie – bronchomalacie of bronchotracheomalacie – Broncho Pulmonaire Dysplasie – verborgen reflux (kan irritatie van luchtwegen in de hand werken en zo de vicieuze cirkel meehelpen in stand houden)…

autogene drainage kinesist torhout

Niet zelden zorgt deze vorm van kinesitherapie voor een groot verschil: vermindering van de (nachtelijke) hoestklachten met verbetering van de slaapkwaliteit (wat dan weer de genezing bevordert), vermindering van het aantal terugkerende infecties, een snellere genezing in geval van nieuwe infectie, minder nood aan medicatiegebruik: minder aerosol, puf, minder antibioticakuren, …. , etc.

Op die manier krijgt het lichaam opnieuw de kans zich echt te herstellen en meer weerstand op te bouwen.
Kortom: de vicieuze cirkel (slijm maakt slijm en zorgt voor nieuwe infecties) wordt doorbroken.

Welke kinesitherapeutische technieken worden gebruikt?

Vroeger werd vaak tapotage en vibratie toegepast. Men dacht dat dit de slijmen kon lostrillen van de luchtwegwand. Vandaag weten we dat er efficiëntere technieken zijn.

kinesitherapie vandevijvere vanmaele torhout ruimte

Bij alle technieken die gebruikt worden gaan we de ademhaling moduleren. Actief (autogeen, patiënt doet het zelf onder ons begeleiding) of passief, vb bij baby’s.
Passief gebeurt dit bijv. bij baby’s: door de borstkas te verkleinen (=uitademen) met de handen van de therapeut, en met thoracale banden. Eventueel in combinatie met bouncing: ritmisch op en neer gaan op een zitbal waardoor er snellere en ritmische uitademingen zijn. De baby/het kind wordt rustig en laat zijn ademhaling dan vaak beter “moduleren”.

blauwe bal kinesist torhout

Wat bedoelen we precies met het “moduleren van de ademhaling” en wat doet dat met de slijmen?

Als we heel traag inademen (= de borstkas heel groot maken) heeft de lucht de tijd om zich overal te verspreiden, ook daar waar het moeilijker of niet meer geraakt, bvb tot achter een slijmprop. (=volumerecrutering)

Als we heel lang uitademen (= de borstkas heel klein maken) kunnen we slijmen verplaatsen/doen bewegen die zich heel ver in de kleine luchtwegvertakkingen bevinden.

Als we heel snel uitademen nadat we diep hebben ingeademd (bvb bij hoesten en huffen) kunnen we slijmen verplaatsen en in de mond brengen die zich reeds in de grote luchtwegen (luchtpijp en hoofdbronchiën) bevinden.

Er komt heel wat meer bij kijken dan voorgaande voorbeelden. Maar eigenlijk gaan we “spelen” met al deze vormen van in- en uitademen, en dit vanop verschillende longvolumes. Om zodoende op de meest efficiënte wijze het slijm uit de luchtwegen te krijgen.

kinesitherapie ruimte torhout

Soms maken we ook gebruik van hulpmiddelen (zoals flutter en PEP). Zij geven een druk waartegen je moet uitademen en dat helpt onder andere om de luchtwegen beter open te houden indien dit een probleem vormt.