Manuele therapie

algemene manuele kinesitherapie torhout vandevijvere vanmaele

Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen.

Vooral nek-en rugklachten kunnen met manuele therapie geholpen worden.

We letten erop vooral de zachte technieken en mobilisaties toe te passen en indien nodig een manipulatie te geven.

kinesitherapie knie

Het lichaam wordt altijd als één geheel gezien, hierbij wordt gestreefd altijd de oorzaak te zoeken en te behandelen.