Handrevalidatie

handrevalidatie torhout

Handrevalidatie is bestemd voor mensen met een aandoening aan de hand en/of pols. Denk hierbij aan verwondingen, infecties, reumatische ziekten, artrose, overbelasting, beklemming van zenuwen maar ook aangeboren afwijkingen.